Podmínky služby

pro, 27 2023

Úvod

Vítejte na webových stránkách iDent Péče o Zuby. Poskytování informací a služeb na těchto stránkách se řídí následujícími podmínkami služby, které tímto vstupují v platnost mezi uživatelem a vlastníkem stránky, Karolínou Sladkou. Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme, abyste stránky nepoužívali.

Poskytování služeb

Stránky iDent Péče o Zuby poskytují informace a služby v oblasti stomatologie a ústní hygieny. Stránky se snaží poskytovat aktuální a přesné informace, ale nezaručujeme jejich úplnost ani přesnost. Informace na stránkách se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vlastník stránek nenese žádnou odpovědnost za případné chyby v informacích ani za případné škody vzniklé v důsledku použití těchto informací.

Využití obsahu

Veškerý obsah stránek, včetně textů, obrázků a dalších materiálů, je chráněn autorskými právy a nesmí být kopírován, šířen, předáván třetím stranám, či jinak využíván bez předchozího písemného souhlasu vlastníka stránek, Karolíny Sladké. Pro jakékoliv dotazy nebo žádosti o použití obsahu se prosím obraťte na e-mail [email protected].

Odpovědnost

Vlastník stránek není odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, speciální, exemplární či následné škody vyplývající z použití nebo neschopnosti použití informací a služeb poskytovaných na těchto stránkách. Vlastník stránek rovněž není odpovědný za škody vzniklé v důsledku jednání třetích stran, včetně, ale ne výhradně, útoků na webové stránky.

Kontaktní informace

Pro veškerou korespondenci týkající se podmínek služby prosím použijte následující kontaktní údaje: Karolína Sladká, Česká 20, 602 00 Brno, Czechia, E-mail: [email protected].