Ochrana osobních údajů

pro, 27 2023

Ochrana osobních údajů a GDPR

Naše webové stránky iDent Péče o Zuby se zavazují k ochraně vaší soukromí a bezpečnosti vašich osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jsme si vědomi důležitosti ochrany informací, které nám svěřujete, a proto přistupujeme k jejich zpracování s maximální péčí a zodpovědností. Naše politika ochrany osobních údajů popisuje, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké máte možnosti ohledně jejich používání a přístupu k nim.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie. Získáváme informace přímo od vás, když navštívíte naše stránky, vyplníte kontaktní formuláře, přihlásíte se k odběru našeho newsletteru nebo využijete naše služby. Osobní údaje, které mohou být shromažďovány, zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu a informace o vašem používání našeho webu. Tyto informace využíváme k zajištění nejlepšího možného servisu, ke komunikaci s vámi, ke zlepšení našich služeb a pro marketingové účely.

Chápeme význam ochrany osobních údajů a zavazujeme se, že vaše údaje nebudeme sdílet s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou situací vyžadovaných zákonem nebo k poskytování služeb, ke kterým nám dáváte oprávnění. K uchovávání a zpracování vašich údajů využíváme bezpečnostní a technická opatření, která zajišťují vysokou úroveň ochrany a zabrání neoprávněnému přístupu, zneužití, ztrátě nebo poškození vašich informací.

V souladu s GDPR máte právo na přístup k vašim údajům, právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Pro uplatnění těchto práv, nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Kontaktní informace vlastníka webu: Karolína Sladká, Česká 20, 602 00 Brno, Česká republika. Váš souhlas s těmito podmínkami je nezbytný pro používání našich služeb. Pokud se s některou částí naší politiky ochrany osobních údajů nesouhlasíte, můžete využít příslušná práva a nebo se rozhodnout naše služby nadále nevyužívat.