IDENTITY GROUP
Soběslavská 2062/44
130 00 Praha 3 Vinohrady

telefon: +420 271 750 826
e-mail: recepce@i-dent.cz
web: www.i-dent.cz
IDENTITY GROUP

Naši odborníci

IDENTITY GROUP > Naši odborníci > MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, PhD.

MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, PhD.

Naši odborníci

provozní doba: Pondělí – Středa 8h-20h
ordinační doba: Pondělí-Středa 8h-20h

Kontakt: Tel: 736 120 605
email: info@graydent.cz

Vzdělání a hodnosti

1998-2004    1. Lékařská fakulta UK, obor všeobecné lékařství, MUDr.
2004-2009    1. Lékařská fakulta UK, obor zubní lékařství, MDDr.
2005-2008    2. Lékařská fakulta UK, postgraduální studium, obor neurovědy, PhD.
2009-2011    Czech Management Institute Prague, ESMA, obor MBA
2011        The Fellow of the Academy of Dentistry International, FADI
2011        The Fellow of the International College of Dentists, FICD

Zaměstnání

1999-2005     Anatomický ústav 1. LF UK, Praha, lektor, asistent
2000-2002    Neurochirurgické oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha, sanitář
2002,2003    Department of Neurology, Boston University, Boston, vědecký pracovník
2004        Department of Physiology, Tufts University, Boston, vědecký pracovník
2005-2009    Ústav neurověd 2. LF UK a FNM, Praha, vědecký pracovník
2004-2011    Privátní Stomatochirurgická ambulance, Praha 2, lékař
od 2005    Ústav experimentální medicíny AVČR, Praha, vědecký pracovník
od 2007    Fyziologický ústav AVČR, Praha, vědecký pracovník
od 2009        Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, zubní lékař s odb. způsobilostí
od 2010     Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, asistent
od 2010     Člen Identity-group, a.s., soukromá stomatologická praxe

Profesionální aktivity

Člen 13 odborných společností
Účastník 45 certifikovaných kurzů
Školitel v oborové radě Preventivní medicína
Školitel 1 postgraduálního a 5 pregraduálních studentů
Autor 28 přednášek a 18 posterů na 33 vědeckých konferencích
Spoluřešitel 11 domácích a 3 mezinárodních grantů
Recenzent 14 mezinárodních časopisů s IF
Člen redakční rady 3 mezinárodních časopisů

 

Ocenění

2002        2. místo na 3. studentské vědecké konferenci 1. LF UK
2003        1. místo na 4. studentské vědecké konferenci 1. LF UK
2003        2. místo na 4. studentské vědecké konferenci 1. LF UK
2003        3. místo na Slovenské a České studentské vědecké konferenci lékařských fakult
2004        1. místo na 5. studentské vědecké konferenci 1. LF UK
2005        Výroční cena České Anatomické společnosti za nejlepší publikaci roku 2004
2005        Cena za nejlepší poster kongresu ČUS ČLS JEP 2005 v Praze (spoluautor)
2005        Cena České Společnosti pro Neurovědy za nejlepší publikaci roku 2004
2006        Cena České Společnosti histo- a cytochemické za nejlepší publikaci roku 2005
2007        Cena Jana Opletala pro nejlepšího studenta 1. LF UK
2007        Uznání za prezentaci vědecké práce, ČFS
2007        Blahopřání rektora UK k publikaci v Science
2008        3. místo nadace Scientia za nejlepší publikaci roku 2007
2008        1. cena České společnosti pro klinickou a experimentální Farmakologii
2008        3. cena nadace Blood pressure za nejlepší publikaci
2008        Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty
2009        Visegrad group academies young researcher award 2009
2009        Lékař roku 2008 – Jesseniova cena.
2009        2. cena České Urologické společnosti za nejlepší publikaci roku 2008
2009        3. cena České Urologické společnosti za nejlepší publikaci roku 2008
2009        Česká hlava, kategorie Doctorandus
2009        Mimořádná cena rektora UK
2010        1. cena v soutěži mladých fyziologů za přednášku na 86. fyziologických dnech.
2010        Cena Učené společnosti České Republiky
2010        1. cena České Urologické společnosti za nejlepší publikaci roku 2009
2010        2. cena nadace Blood pressure za nejlepší publikaci

 

Přehled publikační činnosti

49 původních prací
10 přehledových článků
5 monografií
62 ostatních publikací
celkový IF = 129
SCI = 101

Vybrané publikace

1. Hardy WR, Li LY, Wang Z, Šedý J, Fawcet J, Frank E, Kucera J, Pawson T. Combinatorial ShcA docking interactions support diversity in tissue morphogenesis. Science 2007,317:251-6. IF=26,372

2. Šedý J, Foltán R. Klinická anatomie zubů a čelistí. Triton 2009, 175 s. ISBN 978-80-7387-312-7.

3. Šedý J, Foltán R, Horká E, Špačková J, Dušková J. Mechanism of increased mortality in hemodialysed patients with periodontitis. Med Hypotheses

4. Šedý J, Horká E, Pavlíková G, Bulík O, Foltán R. Myosin heavy chain proteins are responsible for the development of obstructive sleep apnea syndrome. Med Hypotheses 2009, 73: 1014-1016. IF=1,276

5. Foltán R, Pavlíková G, Klíma K, Hoffmanová J, Vlk M, Šedý J. Způsoby náhrady kostních defektů v implantologii. Stomatochirurgický občasník ČSCHS 2008: 5-8.

6. Šedý J, Navrátilová B. Blokáda nervus alveolaris inferior u 284 pacientů se semiretinovanými a retinovanými dolními zuby moudrosti: naše zkušenosti. Čes Stomatologie 2008, 108: 4-8.

7. Pavlíková G, Foltán R, Horká M, Hanzelka T, Borunská H, Šedý J. Piezosurgery in oral and maxillofacial surgery. Int J Oral Maxillofac Surg. V tisku. IF=1,225

Máte otázky? Volejte +420 271 750 826 / 777 273 777 nebo pište na recepce@i-dent.cz

Copyright © 2008 IDENTITY GROUP. Soběslavská 2062/44, 130 00 Praha 3 Vinohrady
Všechna práva vyhrazena.

Novinky

Identity Premium Club

Pro naše korporátní klienty jsme založili velmi výhodnou formu předplacených služeb, která Vám nejen ušetří finance, ale zároveň zajistí velmi krátkou objednací dobu.

25/05/2011 16:42

Koncept TEETH IN ONE HOUR

Nebaví nebo nevyhovuje Vám Vaše vyndavací protéza?

25/11/2008 16:41

Možnost zobrazení vaší nové tváře

Pro pacienty, kteří mají vadu skusu máme jedinečnou službu v České republice.

25/11/2008 16:41
Archiv novinek